POSVET LAS

V petek, 24.5.2019, se je v Lenartu v Slovenskih goricah odvijal Posvet vseh LAS. Po uvodnem pozdravu s strani predsednika LAS Ovtar Slovenskih goric (eden izmed soorganizator samega Posveta) g. Mitje Horvata in ga. Aline Cunk Perklič, Vodje koordinacijskega odbora CLLD, so najprej predstavniki vseh treh skladov (EKSRP, ESRR in ESPR) predstavili zakonodajne predloge s področja vseh treh skladov za prihodnje programsko obdobje s poudarkom na CLLD/LEADER pristopu.

V nadaljnjem delu so se formirale delavnice po posameznih tematskih sklopih, in sicer:

  1. delavnica: SWOT analiza sedanjega sistema, potrebe v prihodnjem programskem obdobju;
  2. Oblikovanje LAS (LAS kot pravna oseba in kot posredniško telo);
  3. Pametne vasi in CLLD v prohodnjem programskem obdobju;

Zaključek Posveta je bil v znamenju nagovora Ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandre Pivec in župana občine Lenart, mag. Janeza Krambergerja ter predstavitve zaključka delavnic in razprave glede korakov za naprej.