NASMEH ZA VSE V VARSTVENO DELOVNEM CENTRU ZAGORJE OB SAVI

V sklopu kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, se je v torek, 14.5.2019 predstavil tudi Varstveno delovni center, ki je v sklopu Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedel projekt z naslovom Nasmeh za vse, ki je omogočil predvsem aktivno vključenost njihovih varovancev v samo izvedbo. V sklopu tega dne so v dopoldanskem času potekale delavnice za dobro počutje, ki so vključevale masaže, ki jih izvajajo samo varovanci VDC, skupinsko rekreacijo pod vodstvom uporabnikov z nasveti za zdravo življenje po knjižici Nasmeh za vse z mavričnimi triki, ki je bila tudi izdana v okviru projekta ter igranje didaktične igre Nasmeh za vse, ki je tudi produkt samega projekta.

V popoldanskem času pa je potekala okrogla miza na temo pomena inovativnih projektov za razvojno naravnan (zasavski) javni sektor, ki uresničuje potrebe uporabnikov, učencev, občanov ter širše lokalne skupnosti ter izkorišča možnost črpanja evropskih sredstev. Poleg zasavskih ravnateljev osnovnih in srednjih šol, direktorjev javnih zavodov, svojcev uporabnikov ter drugih, ki bi želeli aktivno sodelovali pri sooblikovanju prijetnejšega in vključujočega Zasavja, so se okrogle mize udeležili tudi Minister za javno upravo Rudi Medved, županja Trbovelj Jasna Gabrič, podžupana Hrastnika Božo Majcen in Vojka Šergan, v.d. direktor občinske uprave občine Zagorje ob Savi Matej Drobež ter poslanca Primož Sitar in Janja Sluga.  Pri pripravi predlogov za aktivno delo v prihodnje, pa sta sodelovali tudi Monika Vovk in Nastja Mulej, ki bosta (če bo seveda želja in interes) v jeseni vodili proaktivno skupino zasavskih vzgojiteljev, učiteljev za učenje mišljenja in oblikovanje skupnih EU projektov, ki bodo dolgoročno koristni za zasavsko družbo. 

Lahko rečemo, da so tovrstne okrogle mize vsekakor vzpodbuda, da v Zasavju obstajajo ljudje, ki jim je mar za vsakogar, ne glede na to, iz katere zasavske občine prihaja in kakšno je njegovo poslanstvo preko dela, ki ga izvaja. Zato iskrena hvala, tudi s strani Partnerstva LAS Zasavje, ki je imel priložnost sodelovali z glavnimi akterji tega dogodka, da se trudite za lepše in boljše Zasavje.