PREJETA ODLOČBA ZA OPERACIJO PRENOVA TRŽNICE V HRASTNIKU

19.3.2019 smo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-45/2018/13 za operacijo Prenova tržnice v Hrastniku. Operacija v višini sofinanciranja 59.117,78 € se izvaja v partnerstvu Občine Hrastnik, Komunalno-stanovanjskega podjetja, d.d. in Društva diabetikov Hrastnik.