PREJETA ODLOČBA ZA OPERACIJO IZKUSTVENA UČILNICA TONČKE ČEČ

19.3.2019 smo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-47/2018/7 za operacijo Izkustvena učilnica Tončke Čeč. Operacija v višini sofinanciranja 59.848,67 € se izvaja v partnerstvu Kulturnega prosvetnega društva Tončke Čeč Klek Trbovlje in Občine Trbovlje.