OPERACIJA: IZKUSTVENA UČILNICA TONČKE ČEČ

Operacija: Izkustvena učilnica Tončke Čeč

Nosilec operacije: Kulturno prosvetno društvo Tončke Čeč Klek Trbovlje

Partnerji v operaciji: Občina Trbovlje

Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-47/2018/7, z dne 18.03.2019

Vrednost operacije (z DDV): 88.476,93 €

Vrednost sofinanciranja: 59.848,67 €