Posodobljen katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v pričetku letošnjega leta izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 – LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a).

V posodobljenem katalogu so upoštevani popravki o statusu operacij, saj se jih je v vmesnem času že nekaj zaključilo. Upoštevan je tudi novi grb občine Ankaran in nekaj tehničnih popravkov, ki so jih sporočili posamezni LAS-i.

V pripravi je tudi angleška verzija kataloga LAS.

Povezava na posodobljen kazalog: 

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1006-12-3-2019-posodobljen-katalog-lokalne-akcijske-skupine-v-sloveniji-v-programskem-obdobju-2014-2020