ROKODELKI IZ OPERACIJE ZGODBE ROK IN KRAJEV NA KRAMARSEM SEJMU

Rokodelki, ki sta aktivno sodelovali v operaciji sodelovanja Partnerstva LAS Zasavje, Zgodbe rok in krajev, Saša Vrankar in Joži Kukovič, sta v nedeljo, 10.3.2019, s svojimi izdelki sodelovali na tradicionalnem Kramarskem sejmu, ki je potekal na Dolu pri Hrastniku. Svojo izdelke nenehno nadgrajujejo, kar je bilo vidno tudi iz same ponudbe, ki sta jo predstavili na samem sejmu. Prav tako sta na sejmu uporabili tudi promocijsko gradivo (osebne vizitke in letaki), ki je bilo prav tako izdelano za rokodelke v okviru operacije Zgodbe rok in krajev.