PREDSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE ZA ODDAJO VLOG CLLD

V torek, 5.3.2019, je v Slovenski Bistrici potekala, pod organizacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, predstavitev spletne aplikacije za oddajo vlog CLLD in delavnica LAS, ki se je, poleg predstavitve spletne aplikacije, nanašala na usmeritve ob oddaji vlog, predstavitev usmeritev ob oddaji zahtevkov za izplačilo, in pa zakonitosti poročanja (tako za LAS na ravni Strategije lokalnega razvoja kot tudi za same operacije).