POZIV ZA KANDIDATURE ZA ČLANE KOMISIJE CLLD ZA MANDATNO OBDOBJE 2019-2021

Skladno s Pravilnikom o delovanju komisije za izvajanje programa CLLD pri DRSP objavljajo poziv za kandidaturo za člane Komisije za CLLD za mandatno obdobje 2019 – 2021. 

Kandidate lahko predlaga LAS, ki je član društva, kar Partnerstvo LAS Zasavje tudi je. Sestavlja jo sedem članov, njihov mandat pa traja dve leti. Predlagani kandidat mora dobro poznati Program CLLD in povezano ureditev ter delovanje LAS. Podrobneje so naloge in način delovanja komisije opredeljene v pravilniku, ki je objavljen na spletni strani društva (TUKAJ). 

Kandidature pošljite na priloženem obrazcu najkasneje do 11 3. 2019 po e-pošti na naslov partnerstvo@las-zasavje.eu. Poziv k predložitvi kandidatur in pa kandidacijski obrazec je dostopen spodaj.