OPERACIJA: “RONDO”-RESTAVRACIJA ZDRAVIH JEDI

Operacija: “Rondo”-Restavracija zdravih jedi

Nosilec operacije: Goros-gostinstvo in posredništvo d.o.o. Hrastnik

Partnerji v operaciji: Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Društvo diabetikov Hrastnik

Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-42/2018/7, z dne 14.2.2019

Vrednost operacije (z DDV): 79.034,78 €

Vrednost sofinanciranja: 59.288,13 €