OPERACIJA POVEZOVANJE ZA ZNANJE ŠENTGOTARD

Operacija: Povezovanje za znanje Šentgotard

Nosilec operacije: Turistično društvo Šentgotard

Partnerji v operaciji: Občina Zagorje ob Savi, Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.

Odločba o pravici do sredstev : št. 33152-46/2018/6, z dne 14.02.2019

Vrednost operacije (z DDV): 39.338,11 €

Vrednost sofinanciranja: 27.430,69 €