ODLOČBI O PRAVICI DO SREDSTEV ZA OPERACIJI: POVEZOVANJE ZA ZNANJE ŠENTGOTARD IN “RONDO-RESTAVRACIJA ZDRAVIH JEDI”

15.2.2019 smo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli še dve Odločbi o pravici do sredstev (za operacije iz naslova 4. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje): št. 33152-46/2018/6 za operacijo Povezovanje za znanje Šentgotard v višini sofinanciranja 27.430,69 €, ki se izvaja v partnerstvu Turističnega društva Šentgotard, Občine Zagorje ob Savi in Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o.

Druga prejeta Odločba o pravici do sredstev št. 33152-42/2018/7 pa je za operacijo “RONDO”-RESTAVRACIJA ZDRAVIH JEDI v višini sofinanciranja 59.288,13 €. Le-ta se izvaja v partnerstvu podjetja GOROS d.o.o. Hrastnik, Kulturno-rekreacijskega centra Hrastnik in Društva diabetikov Hrastnik.