6. SEJA LEADER/CLLD PODODBORA

6. seja LEADER/CLLD pododbora je potekala dne 31. 1. 2019 potekala v Bruslju. Dogodka so se iz Slovenije udeležili predstavniki MKGP in predstavniki treh slovenskih LAS.

Zanimiva je predstavitev zakonodajnih predlogov s povdarkom na LEADER/CLLD po 2020:https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader_sub-group-6_cap-post-2020_castellano-jasinska.pdf

Predstavljeni so bili primeri vrednotenja SLR drugih DČ. 

Povezava do vseh predstavitev: 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/6th-rural-networks-leaderclld-sub-group-meeting_en