PREJETA ODLOČBA ZA OPERACIJO MREŽA ZASAVSKIH PROIZVAJALCEV IN KMETOV – SKUPAJ TISKAMO ETIKETE

4.2.2019 smo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-44/2018/8 za operacijo Mreža zasavskih proizvajalcev in kmetov – skupaj tiskamo etikete. Operacija v višini sofinanciranja 54.244,13 € se izvaja v partnerstvu Kmetijstvo gozdarske zbornice Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Društva skupine proizvajalcev ekološkega sadja in ETV mediji in turizem d.o.o.