NOV PRAVILNIK O OZNAČEVANJU VIRA SOFINANCIRANJA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2014-2020

V Uradnem listu RS št. 67/18 je bil dne 16.10.2018 objavljen Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Za vse operacije iz EKSRP sklada, ki bodo s strani Agencije RS za kmetijskega trge in razvoj podeželja potrjene po 16.10.2018, velja za označevanje ta PRAVILNIK, ki je dostopen na spletni povezavi: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13563