KATALOG LAS

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli novico, da je na njihovem spleti objavljen katalog vseh 37 LAS, ki delujejo v programskem obdobju 2014-2020.  Katalog je nastal na podlagi našega skupnega dela in odraža kratek opis posameznega območja LAS ter opis po enega projekta iz posamezne občine, ki jo pokriva posamezni LAS.

Katalog dobite na povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/992-17-1-2019