ORGANI PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2018-2021

Na dan volilne skupščine, dne 12.12.2018, je bilo število pogodbenih partnerjev 61.

Izvoljeni so bili sledeči organi Partnerstva LAS Zasavje:

  1. Predsednica Partnerstva LAS Zasavje: Nuša Gregorčič

      2. Člani Upravnega odbora:

a) predstavniki javnega sektorja:

Andreja Bienelli Kalpič
Jože Čibej
Katarina Nučič
Radojka Odžič

b) predstavniki ekonomskega sektorja:

Lojze Čop
Nuša Gregorčič
Bojan Bregar
Marko Planinc
Doroteja Urbanija

c) predstavniki civilnega sektorja

Slavi Gala
Peter Jamnik
Boris Jesenšek
Polona Trebušak

3. NADZORNI ODBOR – v nadzorni odbor so bili izvoljeni:

Jožica Kukovič
Zvezdana Lamovšek
Primož Zelenšek