Volitve v organe Partnerstva LAS Zasavje

Leto 2018 je za Partnerstvo LAS Zasavje volilno leto, saj letos poteče triletni mandat članom organov Partnerstva LAS Zasavje.
Upravni odbor je na svoji redni seji na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega Partnerstva LAS Zasavje  sprejel

sklep o razpisu volitev v organe Partnerstva LAS Zasavje za mandatno obdobje 2018-2021n (v prilogi).

Skupščina Partnerstva LAS Zasavje voli 13 članski upravni odbor in 3 članski nadzorni odbor, ter imenuje predsednika.

Volitve v organe Partnerstva LAS Zasavje bodo 12.12.2018!

V kolikor  želite sodelovati v organih upravljanja, in s svojim znanjem, izkušnjami vplivati na vodenje in delo Partnerstva LAS Zasavje,

Vas vabimo,  podate soglasje h kandidaturi za upravni odbor, nadzorni odbor ali predsednika Partnerstva LAS Zasavje.

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

 

Kandidature v organe Partnerstva LAS Zasavje sprejemamo do 4.12.2018 na sedež partnerstva LAS Zasavje: Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik .

Za več informacij se lahko obrnete na tel.: 03/56-32-960

 

Dokumenti: