5. sprememba Uredbe CLLD – Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 – ČISTOPIS

27.10.2018 je bila v Uradnem listu RS objavljena 5. sprememba Uredbe CLLD, ki med drugim tudi ureja področje doseganja mejnikov na dan 31.12.2018.

S spremembo uredbe se je brisala sankcija za nedoseganje mejnikov na dan 31. 12. 2018. Ostaja pa veljavna  sankcija devetega 52. člena, ki določa:

“Če se s pregledom doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov, kot ga določa prvi odstavek 19. člena te uredbe, v letu 2022 ugotovi, da LAS z odobrenimi operacijami ne dosega najmanj 50 odstotkov ciljnih vrednosti kazalnikov, določenih v SLR na podlagi drugega odstavka 19. člena te uredbe, se zaustavi izplačilo sredstev iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije.”.

5. sprememba Uredbe CLLD je dostopna TUKAJ: U_CLLD_68_18 – 5. SPREMEMBA