ZAKLJUČEK OPERACIJE TRAJNOSTNO NARAVNANA UREDITEV ZUNANJOSTI ŠOLE Z URBANIMI VRTIČKI IN FOTOAKTIVNIM TLAKOVANJEM

V sredo, 17.10.2018 je v Trbovljah v OŠ Ivana Cankarja potekal slavnosti zaključek operacije Trajnostno naravnava ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotokativnim tlakovanjem, ki jo izvaja nosilec operacije Občina Trbovlje, skupaj s partnerji: Zasavska ljudska univerza, JP Komunala Trbovlje d.o.o., Socios, Zavod socialnih storitev in Čebelarsko društvo Trbovlje. Slavnostnega zaključka operacije so se udeležili predstavniki vseh partnerjev, občinska ekipa, ki je sodelovala pri navedeni operaciji, predstavniki Partnerstva LAS Zasavje, prav tako pa je vse zbrane nagovoril Grega Kordež, vodja Sektorja za izvajanje EU programov na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

                  

Operacija, ki je bila izbrana na 2. Javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje, je usmerjena v ureditev zunanjosti šole OŠ Ivana Cankarja, kjer so se uredili urbanimi vrtički, položili so se fotoaktivni tlakovci, ki pripomorejo k zmanjševanju koncentracije PM10 delcev v zraku, prav tako pa se je v okolici šole postavil učni čebelnjak. V okviru operacije je bila izdelana krasna zloženka na temo pomena lokalne samooskrbe in visokih gred, izvajale pa so se tudi delavnice za različne ranljive skupine. Okrog šole so se zasadila tudi nova drevesa, na katerih se bodo izvajali praktični prikazi obrezovanja dreves.

Operacije se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, njena vrednost je 77.915,42 €, od tega ESRR sklad prispeva 51.187,02 €, ostalo pa je lastnih sredstev.