ZAKLJUČENA PRVA OPERACIJA: OŽIVITEV MIZARSKE TRADICIJE V ZASAVJU

Skladno s Pogodbo št. C2130-18-330034 o sofinanciranju operacije Oživitev mizarske tradicije v Zasavju, z dne 15.5.2018, je upravičenec, podjetje TIM POHIŠTVO družba za proizvodnjo in inženiring d.o.o. v mesecu juliju 2018 uspešno zaključil navedeno operacijo. Partnerstvo LAS Zasavje je, skladno z medsebojno pogodbo tudi vložil zahtevek za izvedbo operacije v višini sofinanciranja 80.000 €, ki je bil tudi odobren. Izplačilo za navedeno operacijo se bo izvršilo do konca meseca avgusta 2018.