PREJETA ODLOČBA ZA OPERACIJO SODELOVANJA INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

Partnerstvo LAS Zasavje je 8.8.2018 prejel Odločbo o pravici so sredstev št. 33154-18/2018/11 za operacijo sodelovanja Interaktivni turizem za vse v skupni višini 24.502,46 €, izdano s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Operacija poteka v sodelovanju 5  LAS-ov, glavni izvajalcev v sklopu Partnerstva LAS Zasavje pa je Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Operacija, ki se bo izvajala do 31.12.2019 je odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizma v Evropi. Gre za odlično priložnost ta razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni predvsem ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in starejšim, obenem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste na območju partnerskih LAS.