PARTNERSTVO LAS ZASAVJE GOSTIL GOSTE IZ LAS S CILJEM

Partnerstvo LAS Zasavje je pomagal pri organizaciji strokovne ekskurzije za pogodbene partnerje LAS S CILjem, ki so si v ogledu dobrih praks izbral ogled Zasavja in operacij iz prejšnjega programskega obdobja in operacij, ki se izvajajo v programskem obdobju 2014-2020. Strokovna ekskurzija se je odvijala v četrtek, 17.5.2018.

Najprej so si ogledali poslovne prostore OOZ Hrastnik, ki je vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje, strokovna sodelavka Maša Kovač pa jim je na kratko predstavila nekaj osnovnih informacij o samem LAS in o operacijah, ki so bile potrjene v okviru obeh izvedenih javnih pozivov ter se že izvajajo.

Sledil je voden ogled Steklarne Hrastnik, ki je tudi ena izmed izbranih operacij v tem programskem obdobju. V Trbovljah so si ogledali 4. DRITL -Virtualni muzej rudarstva in se okrepčali s tradicionalno rudarsko malico.

V Zagorju ob Savi pa je sledil ogled projekta iz prejšnjega finančnega obdobja – Sušilnica sadja, katere nosilec je bil Krajevna skupnost Tirna.

Vsekakor so tovrstni ogledi dobra priložnost za spoznavanje Zasavja v drugačni luči in za razcvet turizma, ki mora v bodoče postati pomembna gospodarska panoga v Zasavju.