OPERACIJA: NASMEH ZA VSE

Operacija: Nasmeh za vse

Nosilec operacije: Varstveno-delovni center Zagorje ob Savi

Partnerji v operaciji: Tridea d.o.o., Športno društvo 365

Pogodba: št. C2130-18-330019 o sofinanciranju operacije Nasmeh za vse

Vrednost operacije (z DDV): 104.994,77 €

Vrednost sofinanciranja: 78.014,30 €

Vsebina operacije: opis – za objavo na splet (2)