NOVA VERZIJA NAVODIL

Na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila je objavljena nova verzija navodil: