OPERACIJA: SPODBUJAMO UČINKOVITO RABO ENERGIJE V ZASAVJU – URE ZASAVJA

Operacija: Spodbujamo učinkovito rabo energije v Zasavju – Ure Zasavja

Nosilec operacije: E-dom, projektiranje, tehnično svetovanje, storitve in inženiring, d.o.o.

Partnerji v operaciji: Drobež Anita, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Društvo trajnostne energetike

Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-68/2017/19, z dne 16.03.2018

Vrednost operacije (z DDV): 54.018,57 €

Vrednost sofinanciranja: 39.950,07 €

Vsebina operacije: ure zasavja