TRŽNICA PROJEKTNIH IDEJ

V torek, 13.3.2018, je v prostorih OOZ Hrastnik potekalo srečanje pod nazivom “Tržnica projektnih idej”, ki ga je družno organiziralo Partnerstvo LAS Zasavje, ZLHT Regionalni center NVO in RRA Zasavje.  Srečanja se je udeležilo 27 deležnikov iz Zasavja, ki prihajajo iz gospodarskega, javnega in civilnega sektorja. Po uvodni predstavitvi vseh treh organizatorjev, je sledila kratka predstavitev 3. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje, ki bo, po potrditvi vseh upravnih organov, objavljen predvidoma v začetku meseca aprila 2018. Po tej predstavitvi je sledilo mreženje med udeleženci, z namenom lastnega spoznavanja kot tudi dejavnosti, s katero se vsak udeleženec ukvarja. Zadnji del je bil namenjen delu v skupinah glede na že prijavljene projektne ideje in nadgradnja le-teh.

Po izvedbi uradnega dela je sledilo še kratko neformalno druženje, kjer je bil čas za povezovanje ter snovanje projektov, od katerih se jih bo nekaj prijavilo tudi na 3. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje.