OPERACIJA: REVITALIZACIJA OBJEKTA VAŠKE ŠOLE V TIRNI IN AKTIVIZACIJA MLADIH, ŽENSK IN MEDGENERACIJSKE SKUPINE KOT RANLJIVE SKUPINE NA VASI

Operacija: Revitalizacija objekta vaške šole v Tirni in aktivizacija mladih, žensk in medgeneracijske skupine kot ranljive skupine na vasi

Nosilec operacije: Krajevna skupnost Tirna

Partnerji v operaciji: Branko Juvan s.p. obdelava kamna, Medgeneracijsko društvo Srečno Zagorje, Občina Zagorje ob Savi, Športno društvo Tirna

Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-87/2017/14, z dne 16.02.2018.

Vrednost operacije (z DDV): 57.352,44 €

Vrednost sofinanciranja: 34.055,28 €

Vsebina operacije: predstavitev operacije