OPERACIJA: REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT

Operacija: Revitalizacija javnih objektov Šentlambert

Nosilec operacije: Krajevna skupnost Šentlambert

Partnerji v operaciji: Župnija Šentlambert, Prevajanje za vas, Boštjan Grošelj s.p., Prostovoljno gasilsko društvo Šentlambert, Anton Avrelio

Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-63/2017/10, z dne 16.2.2018

Vrednost operacije (z DDV): 109.568,20 €

Vrednost sofinanciranja: 56.091,61 €

Vsebina operacije: predstavitev operacije (2)