OPERACIJA: NOVO ROJSTVO

Operacija: Novo rojstvo

Nosilec operacije: Tandem Zagorje, društvo za enake možnosti in celostni razvoj

Partnerji v operaciji: Varstveno-delovni center Zagorje ob Savi, Tridea, storitve in marketing, d.o.o.

Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-66/2017/5, z dne 22.12.2017

Vrednost operacije (z DDV): 91.162,51 €

Vrednost sofinanciranja: 69.623,48 €

Vsebina operacije: NOVO ROJSTVO – za objavo