POTRJENA PRVA OPERACIJA V SKLOPU ESRR SKLADA

Vlagatelj, Varstveno-delovni center Zagorje ob Savi (skupaj s partnerji) je dne 31.1.2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejelo Obvestilo o potrditvi operacije št. 331-24&2015&97, z dne 17.1.2018. Gre za operacijo z nazivom Nasmeh za vse, v predvideni višini sofinanciranja 78.014.30 €.

Na osnovi tega obvestilo bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skladno z 8. odstavkom 32. člena Uredbe CLLD, z vodilnim partnerjem na operaciji, sklenilo Pogodbo o sofinanciranju operacije.

Več o vsebini in ciljih same operacije najdete TUKAJ: opis – za objavo na splet