VKLJUČEVANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ V PARTNERSTVO LAS ZASAVJE

ZLHT Regionalni center NVO je na osnovi pridobljenih podatkov iz uradnih evidenc o Partnerstvu LAS Zasavje ter na osnovi izvedenih vprašalnikov, ki so bili vročeni predstavnikom posameznih nevladnih organizacij, ki so bili vključeni v samo pripravo Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje ter v izvajanje lokalnega okolja v obdobju 2014-2020, pripravilo Analizo vključevanja nevladnih organizacij v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. 

Glavni izsledki te analize, ki bodo predstavljeni tudi posameznim organom Partnerstva LAS Zasavje na naslednjih sejah, so navedeni v samem poročilu, ki je dostopen TUKAJ: Analiza vključevanja NVO v Partnerstvo LAS Zasavje