PROJEKT SODELOVANJA: TURIZEM DOSTOPEN ZA VSE

Partnerstvo LAS Zasavje se bo s še 4 LAS-i prijavil na 3. Javni poziv za Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Gre za operacijo z nazivom Turizem dostopen za vse, s katero želimo približati in razviti turizem, ki bo dostopen tudi gibalno oviranim posameznikom, s pomočjo uporabe novih tehnologij z navidezno in razširjeno resničnostjo. V sklopu našega LAS bo glavni nosilec posameznih aktivnosti Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, ki je tudi pogodbeni partner Partnerstva LAS Zasavje. Na temo vsebinske zasnove same operacije je potekal tudi sestanek vseh partnerjev, dne 23.1.2018 v prostorih Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, katerega sta se s strani Partnerstva LAS Zasavje udeležili predstavnici vodilnega partnerja, Branka Dolinšek in Maša Kovač ter predsednica Partnerstva LAS Zasavje, Slavi Gala.

 

Naslednji sestanek je planira 16.2.2018 v Zavodu Ars Viva, ki je tudi eden izmed partnerjev v operaciji.