PRISPEVEK V NARAVI -GLEDE NA SPREMEMBO UREDBE CLLD

Sprememba Uredbe CLLD, z dne 13.12.2017 med drugim odpravlja omejitve glede dovoljene višine prispevka v naravi pri podpori za izvajanje operacij in financiranju dejavnosti sodelovanja akcijskih skupin iz EKSRP in ESPR sklada. Omejitev tako sedaj predstavlja 69. člen Uredbe EU št. 1303/2013 o skupnih določbah, ki poenostavljeno določa, da se lahko prispevek v naravi uveljavlja največ do višine lastne udeležbe prijavitelja pri financiranju operacije (npr., če prijavitelj krije 20% vrednosti operacije, potem lahko prispevek v naravi predstavlja največ 20% vrednosti operacije).

Več o samem prispevku v naravi glede na spremembo Uredbe CLLD pa je dostopno v priloženem dopisu: doc00737820180110064752