Privzet naslov

Zmanjševanje svetlobne onesnaženosti pozitivno vpliva na ohranitev biodiverzitete,  trajnostni razvoj zavarovanih območij,  prispeva k ohranitvi zdravja prebivalcev, k uporabi sodobnih trajnostnih tehnologij   in razvoju trajnostnega turizma.

Posamezna območja v EU so že pridobila status t.i. območij »TEMNO NEBO«, kar tudi za Gorenjsko in posamezna območja znotraj Triglavskega narodnega parka  ter območij NATURA lahko predstavlja razvojno priložnost.  Projekt NIGHT LIGHT je prvi projekt v okviru programa INTERREG EUROPE, ki se dotika  zahtevnega in zanimivega razvojnega vprašanja zmanjševanja svetlobne onesnaženosti v povezavi s trajnostnim razvojem območij, iz Slovenije v projektu kot partner sodeluje BSC Kranj.

Skupaj z vami  in s pomočjo strokovnjakov iz Nizozemske (provinca Frysland) in Danske (Energetska akademija Samso )želimo narediti prve korake v smeri razvoja t.i. temnih območij na Gorenjskem, zato vas vabimo na dve delavnici in sicer:

Torek, 21.11.2017 ob 09.00 v Centru TNP v Bohinju ; Stara Fužina 37-37 (vpliv razsvetljave na biodiverziteto, na zavarovana območja, na zdravje človeka,  na astronomijo)

Sreda 22.11.2017 ob 10.30 v  Hotelu Astoria na Bledu; Prešernova 44 , Bled (možnosti za razvoj  trajnostnega turizma v povezavi s »temnimi območji«)

 

Delavnice bodo potekale v angleškem jeziku.

 

Prosimo vas za potrditev vaše udeležbe po e pošti: helena.cvenkel@bsc-kranj.si, tamara.mravinec@bsc-kranj.si do petka, 17.11.2017.