UVODNO SREČANJE V OKVIRU PROJEKTA SODELOVANJA “ZGODBE ROK IN KRAJEV”

V sklopu izvedbe uvodnih aktivnosti projekta sodelovanja Zgodbe rok in krajev je v sredo, 25.10.2017 v Ribnici potekalo uvodno srečanje vseh 11 LAS, ki bodo pri samem projektu sodelovali. Na uvodno srečanje so bili, poleg predstavnikov posameznih LAS, povabljeni tudi rokodelci iz območja vseh LAS. S strani Partnerstva LAS Zasavje so se uvodnega srečanja udeležili:

  • Slavi Gala, predsednica Partnerstva LAS Zasavje,
  • Branka Dolinšek, strokovna sodelavka vodilnega partnerja Partnerstva LAS Zasavje,
  • Maša Kovač, strokovna sodelavka vodilnega partnerja Partnerstva LAS Zasavje,
  • Nuša Gregorčič, članica UO Partnerstva LAS Zasavje in rokodelka,
  • Špela Ulaga, rokodelka,
  • Deja Hauptman, rokodelka,
  • Joži Kukovič, rokodelka in
  • Desanka Zavšek, rokodelka.

V okviru uvodnega srečanja so najprej sledili pozdravni pogovori Jožeta Levsteka, župana občine Ribnica, Polone Rigler Grm, direktorice Rokodelskega centra Ribnica, kjer je tudi srečanje potekalo in Blaža Milavca, podpredsednika LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Po uvodnih pozdravnih govorih, je Jožica Amadea Demšar, vsebinski vodja tega projekta, na kratko predstavila izzive rokodelstva in širšo predstavitev projekta.

Drugi del uvodnega srečanja je bil namenjen predstavitvi vseh 11 LAS, ki sodelujejo v samem projektu, in sicer so bili predstavljeni specifični izzivi in prednosti posameznega območja na področju rokodelstva. Sama predstavitev vseh 11 LAS je dostopna prezentacija uvodno srečanje Ribnica_skupna vsi LAS

V nadaljevanju je Saša Ceglar Vidmar, predstavnica LAS SRCE Slovanije, ki je vodilni partner v tem projektu, predstavila še izhodišča za uspešno nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti.

Zadnji del uvodnega srečanja pa je bil namenjen individualnim vprašanjem posameznih LAS strokovni ekipi LAS SRCE Slovenije. Srečanje smo zaključili z ogledom Rokodelskega centra Ribnica in kratkim sprehodom skozi Ribnico.