VABILO: MEDGENERACIJSKO IN PARTNERSKO SODELOVANJE TER INOVATIVNOST V PROJEKTIH LEADER

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, v sodelovanju z LAS Krasa in Brkinov, vabi na dva tematska posveta LAS, ki bosta potekala v Komnu 26. 10. 2017 od 9.30 do 13.30 ure:

 Medgeneracijsko in partnersko sodelovanje s primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine

  • socialno podjetje v kmetijstvu – Kmetija Brinjevka d.o.o., so. p.,
  • prostovoljsko delo na ekoloških kmetijah – WWOOF Slovenija in
  • Skupna pridelava hrane v urbanih območjih – Livada Lab

Inovativnost v projektih LEADER in projektih sodelovanja

  • analiza inovativnost v programu LEADER
  • pregled rezultatov projektov sofinanciranih s sredstvi LEADER
  • ključni dejavniki inovativnosti v programu LEADER – potrebe in ovire
  • Kmetija Mahnič, vinogradništvo in osmica – ogled dobre prakse: Štiriperesna deteljica današnjega Krasa: Kraševec, kamen, pršut in teran.

Podrobneje v priloženih vabilih.

VABILO_tematski_posvet_LAS_inovativnost_LEADER_26102017_KONCNO

VABILO_tematski_posvet_LAS_medgeneracijsko_sodelovanje_26102017_KONCNO

 

Rok prijave je 23. 10. 2017 po e-pošti na naslov info@drustvo-podzelje.si.

VLJUDNO VABLJENI!