Priložnost za rokodelce v okviru projekta “Zgodbe rok in krajev”

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato so se občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi združile v Partnerstvo LAS Zasavje  in pristopile k projektu “Zgodbe rok in krajev”.

Projekt nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, dodani vrednosti turizma, novih delovnih mest ter krepitvi identitete in razvoja območij. Namen projekta je, da se ustvari spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči rokodelcev ter krepitvi lastnih kapacitet. Rokodelci bodo pridobili ustrezna strokovna znanja in nove izkušnje, sodelovali bodo z oblikovalci, kar jim bo omogočilo, da bodo njihovi izdelki še bolj kvalitetni, s tem pa uspešnejši na trgu. Temeljni del projekta je torej izobraževanje. Rokodelci bodo pridobili nova znanja za:

  • razvoj in promocijo izdelka,
  • veščine javnega nastopanja,
  • osebno komuniciranje,
  • urejanje stojnic in prodajnega prostora itd.

V okviru projekta bodo izbrane tudi zgodbe – legende občin vseh 11 LAS-ov, ki so vključeni v sam projekt, izdelana bo knjiga z istoimenskim naslovom projekta “Zgodbe rok in krajev”. Poleg novih znanj se bodo rokodelci vključevali v turizem s prikazom mojstrskih znanj in veščin.

Vabimo rokodelce z območja Partnerstva LAS Zasavje (občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi), da se vključite v projekt in razpoznate priložnosti in možnosti za lastni razvoj ter razvoj in položaj rokodelstva v Sloveniji

 Za več informacij smo vam na razpolago na sedežu vodilnega partnerja Partnerstva LAS Zasavje – OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, Hrastnik, telefon 03 56 32 960 ali nam pišite na naslov partnerstvo@las-zasavje.eu.

Izkazani interes za vključitev v projekt »Zgodbe rok in krajev« pričakujemo do 31.10.2017.