JAVNI RAZPIS: REGIJSKA GARANCIJSKA SHEMA V ZASAVKI STATISTIČNI REGIJI

RRA Zasavje je na svoji spletni strani objavila prvi Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 19.4.2018.

Za dodatne informacije in pojasnila, se lahko obrnete na strokovno sodelavko na RRA Zasavje:

Tjaša POLC   T +386(0)8 38 49 500 | M +386(0)70 789 032 | E tjasa.polc@rra-zasavje.si