VABILO – 40-urno usposabljanje VODNIK INTERPRETATOR

Po uspešno izpeljanih dveh usposabljanjih za VODNIKA INTERPRETATORJA (januar/februar ter marec/april 2017) Vam z veseljem sporočamo, da smo zaradi velikega zanimanja pripravili nove termine izvedbe 40-urnega usposabljanja. Prvo že novembra/decembra v Mariboru!

 Celodnevno usposabljanje s potrdilom Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret Europe) je med turističnimi vodniki, izvajalci delavnic, izobraževalci, projektnimi vodji ter pedagoškimi delavci naletelo na izjemen odziv. Še posebej smo bili veseli, ker so usposabljanje prepoznali interpretatorji tako naravne kot kulturne dediščine.

Zakaj? Da bi izkusili, kako je pomembno omogočiti obiskovalcem aktivno sodelovanje in skozi uporabo vseh čutov soustvarjati doživetja, po katerih današnji človek tako hrepeni. Da bi skozi uporabo interpretacijskih tehnik postala vodenja bolj srčna, zanimiva, povezovalna in soustvarjalna, s čimer bi doprinašala k osebni rasti posameznika, k boljšim medosebnim odnosom in k bolj spoštljivemu, osmišljenemu odnosu do dediščine. (Maja Kos, turistična vodnica)

 Ker je bilo v programskem obdobju 2007-2013 v okviru programa LEADER izpeljanih mnogo projektov, ki so vključevali naravno oz. kulturno dediščino, je zdaj priložnost, da se izvedene vsebine nadgradijo z znanjem, pridobljenim na usposabljanju za vodnika interpretatorja. Zato Vas prosimo, da omenjeno vabilo posredujete nosilcem takšnih projektov.

 Udeleženci programa boste s pomočjo praktičnih vaj in napotkov pridobili kompetence, ki bodo dopolnile Vaše znanje s področja vodenja ter dale nov vpogled na interpretacijo naravne in kulturne dediščine.

 Program zajema:

–          Standardi interpretativnega vodenja.

–          Metodologija interpretativnega vodenja.

–          Razvoj pozicijskega stavka.

–          Interpretativni nastop in interpretativni sprehod.

–          Osebna in neosebna interpretacija.

–          Praktične vaje ter analizo vodenja.

Za uspešno pridobitev certifikata mora kandidat:

Ø  Uspešno opraviti kratek pisni test.

Ø  Opraviti interpretativni nastop in podati interpretativno kritiko drugega nastopa.

Ø  Pripraviti pisni izdelek po zaključku izobraževanja.

Usposabljanje vključuje:

·         40-urno usposabljanje za vodnika interpretatorja.

·         Priročnik vodnik interpretator.

·         Enoletno članstvo v Evropskem združenju za interpretacijo dediščine (Interpret Europe).

·         Potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

·         Potrdilo vodnik interpretator s strani Interpret Europe ob uspešno opravljenih nalogah. (Potrdilo ne nadomešča licence za nacionalnega turističnega vodnika)

 Celodnevno usposabljanje s potrdilom Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret Europe) bo potekalo med vikendi na Mariborski razvojni agenciji oz. v Muzeju baroka Šmarje pri Jelšah, in sicer pod vodstvom Janje Sivec, trenerke vodnikov interpretatorjev in gostiteljev interpretatorjev.

Termini in kraj izvedbe:

Ø  24.-26. november in 2.-3. december 2017 (Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor).

Ø  26.-28. januar in 3.-4. februar 2018 (Muzej baroka Šmarje pri Jelšah, Cesta na Sv. Rok 1, 3240 Šmarje pri Jelšah).

Ø  6.-8. april in 14.-15. april 2018 (Muzej baroka Šmarje pri Jelšah, Cesta na Sv. Rok 1, 3240 Šmarje pri Jelšah).

Cena 40-urnega usposabljanja je 390 €. Izobraževanje se izvede ob minimalno 12 udeležencih.

 

Za dodatne informacije in pojasnila smo dosegljivi na 02 333 1 308 in klavdija.gornik@mra.si.

 

Več informacij o usposabljanju na janja.sivec@dlegende.com in spletnih straneh:  http://www.interpret-europe.net/top/training/guide-course.htmlhttp://www.interpret-europe.net/top/training/certified-members.html terhttps://www.facebook.com/vodnikinterpretator/.

 

O usposabljanju lahko preberete tudi v Lipovem listu: http://www.youblisher.com/p/1838439-Revija-Lipov-list-junij-2017/ (str. 35) in Ovtarjevih novicah: https://www.lenart.si/images/Ovtarjeve_novice/2017/Ovtar_062017.pdf (str. 19).