PREDLOG SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 14.7.2017 oddalo spremembo obstoječe Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje. Navedena možnost spremembe SLR (1 x letno) je pogojena z 18. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Predlog sprememb na obstoječo SLR je bil pred oddajo potrjen in usklajen tudi s Skupščino Partnerstva LAS Zasavje.

Tabela, z navedbo predlaganih sprememb in dopolnitev ter njenih kratkih obrazložitev je podana TUKAJ: obrazec – sprememba SLR (KO CLLD)

Obstoječa SLR, z vpisanimi pripombami in dopolnitvami v obliki “sledi spremembam” je dostopna TUKAJ: STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA -sledi spremembam