UVELJAVLJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA V LAS OPERACIJAH

Nevladne organizacije imajo pravico, da uveljavljajo prostovoljsko delo v vseh projektih, ki se financirajo iz državnega ali občinskih proračunov.

Ta pravica prostovoljskim organizacijam pripada ne glede na to, ali to javni razpis posebej določa, in tudi v primeru, ko javni razpis ali navodila financerja pravijo, da se lastni vložek v obliki prostovoljskega dela ne upošteva, ker je to pravica, ki vam jo daje Zakon o prostovoljstvu.

Prostovoljsko delo za sofinanciranje uveljavljate tako, da ga vpišete v finančni načrt projekta in sicer tako pod prihodke (kot lastna sredstva) kot tudi pod stroške dela. Pri tem kot opombo v finančnem načrtu dopišete, da lastna sredstva v obliki prostovoljskega dela uveljavljate na podlagi določbe petega odstavka 37. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

Ugotavljamo, da to v večini primerov zadošča, da financer prostovoljsko delo upošteva. Še vedno pa se včasih zgodi, da financer (napačno) meni, da mu prostovoljskega dela ni treba upoštevati in takšen finančni načrt ali njegovo postavko zavrne.

Posebno obvestilo za tiste, ki se prijavljate na pozive LAS
Pri teh pozivih je pri uveljavljanju v praksi nekaj več težav, saj Uredba o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost, že sama omejuje uveljavljanje prostovoljskega dela kot lastnega sofinanciranja. Kljub temu imajo prostovoljske organizacije tudi v teh primerih vedno pravico uveljavljati prostovoljsko delo kot lastni vložek neposredno na podlagi Zakona o prostovoljstvu, torej na enak način, kot je navedeno zgoraj.