MOŽNOSTI FINANCIRANJA

Na podlagi področij, ki so bila obravnavana na 1. delovnem srečanju na področju socialnega varstva v zasavski regiji, 13.6.2017 v  Zagorju ob Savi so na ZLHT Regionalnem centru NVO identificirali priložnosti financiranja preko razpisov za realizacijo ukrepov vključenih v Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2017 – 2020.

Poleg možnosti prijav na občinske razpise, ki sofinancirajo programe na področju socialnega varstva so pripravili pregled aktualnih in predvidenih razpisov na katera se lahko javijo NVO. Kot podpora za nevladne organizacije (društva, zasebne zavode in ustanove) imajo pregled predvsem za razpise, na katere se lahko prijavljajo NVO. Pregled potencialnih razpisov tako ne vključuje razpisov na katere se lahko prijavljajo le javni zavodi, podjetja idp. saj tega pregleda nimajo.

Želijo si, da se čim več predlaganih ukrepov realizira zato so vsem nevladnim organizacijam iz regije tudi v prihodnje brezplačno na voljo pri iskanju sredstev in prijavah na razpise. Svetovanje na tem področju izvaja njihova strokovna sodelavka Barbara Možina, ki je dosegljiva na barbara.mozina@consulta.si ali 059 927 619. Ob tem si želijo, da tudi občine pristopijo k realizaciji RIN s pripravo javnih razpisov s področja socialnega varstva, ki bodo temeljila na njem.

nabor razpisov-RINsociala_julij 2017_dop