PARTNERSTVO LAS SODELUJE PRI PRIPRAVI RIN 2017-2020

Predstavnica vodilnega partnerja Partnerstva LAS Zasavje se je v torek, 13.6.2017, udeležila 1. delovnega srečanja na področju socialnega varstva v Zasavju. Namen 1. delovnega srečanja je bila postavitev temeljih izhodišč za oblikovanje okvirnih akcijskih načrtov za realizacijo ukrepov, ki jih vsebuje Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2017-2020 v Zasavski regiji. Delovnega srečanja se je udeležilo veliko število deležnikov iz različnih področij dela, kar pripomore, da se na posamezne akcijske načrte in sklepe pristopa na različne načine in z različnih vidikov delovanja.

Glede na to, da tudi Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje namenja veliko pozornost večji vključenost ranljivih skupin v družbeno življenje, je sodelovanje na tovrstnih delovnih srečanjih dobra priložnost, da se sooblikujejo dobre operacije, ki bi se lahko prijavile na financiranje preko naših pozivov.

Sam dokument, ki predstavlja osnovo za delo v delovnih skupinah najdete RIN 2017- 2020