Privzet naslov

 Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM) organizira v okviru FAO, ISHS, Mreže za podeželje in MKGP delavnico za pridelovalce, tehnologe, kmetijske svetovalce in druge strokovnjake pod naslovom

NEKATERA POMEMBNA DEJSTVA ZA IZBOLJŠANJE PRIDELAVE ZELENJAVE V ZAŠČITENIH PROSTORIH.

Delavnica bo potekala dne 22. 6. 2017 v hotelu Habakuk. Prijave so možne na spletni strani http://vp2017.um.si/, pod zavihkom REGISTRATION.

Več informacij o delavnici

VLJUDNO VABLJENI!