Vloga pristopa od spodaj navzgor v ESI skladih po letu 2020

Evropsko združenje za LEADER – ELARD, je v sodelovanju z estonsko mrežo za razvoj podeželja, ter drugimi inštitucijami 31. 5. 2017 organiziralo razpravo z naslovom “Role of buttom-up approach renewing ESI funds for 2021-2027”. Razprava se je odvijala v Bruslju, s strani Koordinacijskega odbora CLLD pa so se dogodka udeležile Alina Cunk Perklič, dr. Bety Breznik in Andreja Trček. Dogodka so udeležili tuji predstavniki lokalnih akcijskih skupin, predstavniki DG AGRI, Evropske mreže za podeželje, nevladnih mrež za razvoj podeželja in drugi.

Na dogodku so svoj pogled na vlogo pristopa od spodaj navzgor predstavili predstavnik OECD – Jose Enrique Garcilaz ter predstavnica Evropskega parlamenta – Anneli Jäätteenmäki. Predstavnica DG Agri je na kratko predstavila stanje na področju izvajanja CLLD po državah članicah.

V nadaljnjem delu so pogled na vlogo pristopa od spodaj navzgor predstavili še:
– predstavnica DG Agri,
– predstavnica DG Regio,
– predstavnica ECM (»Evropskega podeželskega gibanja«),
– predstavnica ERP (Evropskega podeželskega parlamenta),
– predstavnica ELARDA.

Poleg tega so bili predstavljeni še nekateri primeri dobrih praks projektov LEADER/CLLD.

Dostop do zgoraj navedenih predstavitev je možen na priloženem spletnem naslovu.
http://www.elard.eu/news/en_GB/2017/06/06/readabout/leader-clld-gathering-role-of-bottom-up-approach-renewing-esi-funds-for-2021-2027.