NOV PROGRAM E-MA

Od 1.6.2017 se uvaja nov informacijski sistem E-MA, za vnos operacij, ki se bodo financirale preko ESRR sklada. V sled temu je včeraj, dne 8.6.2017, v Ljubljani, potekala predstavitev tehnične in funkcionalne zmogljivosti in uporabe samega programa.

Sama predstavitev je dostopna v priloženem dokumentu: eMA predstavitev_v1.1 (1)

Rezultat iskanja slik za novi logotip kohezijske politike