KMALU PRVI RAZPISI ZA PROJEKTE SODELOVANJA NA PODEŽELJU

Kmalu prvi razpisi za projekte sodelovanja na podeželju

Ljubljana, 13. aprila – Vlada je na današnji seji sprejela uredbo, na podlagi katere bo mogoče objaviti prve javne razpise v okviru ukrepa Sodelovanje iz programa razvoja podeželja, in sicer za namen vzpostavitve in razvoja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter diverzifikacije dejavnosti na kmetijah. Za oba je na voljo 5,7 milijona evrov.

Z izvajanjem prvega ukrepa, ki je namenjen razvoju kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, se bo doprineslo k promociji lokalne hrane, večji oskrbi javnih zavodov z lokalno pridelano hrano ter krepitvi in tesnejšemu sodelovanju med proizvajalci, predelovalci in končnimi potrošniki, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Prav tako je mogoče pričakovati izboljšanje kakovosti ter povečanje ponudbe kmetijskih proizvodov in živil z višjo dodano vrednostjo, kot tudi uvajanje novih, inovativnih proizvodov. Temu ukrepu bodo namenili 3,8 milijona evrov.

Z izvajanjem drugega ukrepa, ki je namenjen diverzifikaciji dejavnosti na kmetiji, pa bodo ob krepitvi obstoječih dejavnosti na kmetiji poskusno razvijali nove ter s tem posredno prispevali k širitvi možnosti za razvoj novih oblik dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Na kmetiji se bo tako lahko poskusno izvedlo dnevno varstvo starejših in drugih ranljivih družbenih skupin ali del učnega procesa s poudarkom na izobraževanjem o okolju in hrani. Eden od ciljev tega ukrepa, za katerega bo namenjenih 1,9 milijona evrov, je tudi medgeneracijsko sodelovanje.

Javna razpisa za vsakega od ukrepov posebej bosta objavljena prihodnji mesec, za prijavo pa bo treba vzpostaviti pogodbeno partnerstvo. To je pomembna novost, ki jo prinaša danes sprejeta uredba.

V primeru ukrepa kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se bo partnerstvo vzpostavilo med kmetijskimi gospodarstvi in posredniki (zadruga, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik), v primeru ukrepa diverzifikacije dejavnosti na kmetiji pa med kmetijami in pravnimi osebami s področja zdravstvenega, socialnega in invalidskega varstva ter izobraževanja (domovi za starejše, šole, humanitarne organizacije, socialna podjetja, zaposlitveni centri, izvajalci zdravstvenih storitev ipd.).

Pri obeh razpisih znaša višina javne podpore do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Znesek podpore pri prvem znaša med 45.000 in 100.000 evrov na posamezen projekt, pri drugem pa je omejen do največ 45.000 evrov na projekt. Projekti trajajo dve ali tri leta.

Oba razpisa sta predvidena v okviru ukrepa Sodelovanje iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Ta ukrep je namenjen spodbujanju različnih oblik sodelovanja med vsaj dvema subjektoma z namenom hitrejšega prenosa znanja v prakso in je eden od najbolj izpostavljenih ukrepov na področju politike razvoja podeželja na ravni EU.