VREDNOTENJE PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Predstavnica vodilnega partnerja Partnerstva LAS Zasavje se je v petek, 31.3.2017, udeležila delavnice na temo vmesnega vrednotenja Programa razvoja podeželja 2014-2020. Vmesno vrednotenje PRP 2014-2020 poteka pod okriljem revizorske hiše Deloitte. V sklopu fokusne skupine se je razpravljalo o sledečem:

  1. struktura in delovanje LAS: stopnja sodelovanja med LAS, struktura LAS, primerni dobrih praks;
  2. Izvajanje SLR: potencialni vpliv ukrepa PRP 19.2 na ustvarjanje delovnih mest, na razvoj osnovnih storitev, na varstvo okolja, na socialno vključenost in na ohranjanje kulturne dediščine na podeželju;