OBVESTILO O IZVAJANJU 64. ČLENA UREDBE CLLD

Posredujemo dopis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede izvedbe 64. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Dopis se nanaša na izjeme pri upoštevanju tega člena pri pridobivanju tržnih ponudb v primeru stroškov dela (plače osebja prijavitelja in partnerjev).

Natančne obrazložitve so podane v priloženem dopisu: Dopis za LAS – Izvajanje 64. člena Uredbe CLLD (00000002)